Про факультет психології

Заснування: факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка є найавторитетнішим центром підготовки професійних психологів в Україні. Традиції психологічної освіти було закладено ще понад століття тому. У 1897 році професор Г. І. Челпанов запровадив Психологічний семінарій при кафедрі філософії, а з 1967 року в університеті ведеться професійна підготовка психологів. Відтоді на факультеті зберігаються і примножуються традиції класичної академічної освіти в галузі психології, запроваджуються новітні технології підготовки фахівців у сфері психологічної науки і практики.

Кафедри: загальної психології, соціальної психології, психології розвитку, психодіагностики та клінічної психології, соціальної роботи, педагогіки.

Напрями підготовки: психологія, соціальна робота, соціальна педагогіка.

Спеціальності: психологія, соціальна робота, управління вищим навчальним закладом.

Спеціалізації: "Психологія” – психологія особистості; організаційна психологія та психологія праці; клінічна психологія; психологія розвитку; соціальна психологія;
"Соціальна робота” – соціальний менеджмент та робота з громадами; соціальна робота з особливими категоріями населення; соціальна робота та професійна кар’єра;
“Управління вищим навчальним закладом” – адміністрування вищого навчального закладу, управління підготовкою фахівців з вищою освітою, історія управління вищими навчальними закладами.

Декан: Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології.

Наявність гуртожитку: так

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти мають змогу вивчати такі дисципліни іноземною мовою: нейропсихологія / Neurophysiology (англійською мовою); Соціальна психологія мистецтва / Psychologie social de lart (французькою мовою); Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях / Psychological help in emergency situations (англійською мовою); Світові системи та стандарти освіти / Educational systems and educational standards (англійською мовою).

Адреса: 03680, Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-а

Телефон:(044) 521-35-09

Факс: (044) 521-35-09

E-mail: psy-univ@ukr.net

Web: www.psy.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком