Про Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

Заснування:  В 1933 році було відкрито геолого-географічний факультет. З 1944 року факультет називався геолого-ґрунтознавчим, а потім геологічним. У 2014 році факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут «Інститут геології».

Кафедри:  загальної та історичної геології; мінералогії, геохімії та петрографії; геології родовищ корисних копалин; геології нафти і газу; гідрогеології та інженерної геології; геофізики; геоінформатики.

Підрозділи: 2 науково-дослідні лабораторії (теоретичної та прикладної геофізики, мінералого-геохімічних досліджень), лабораторія мікропалеонтології та біостратиграфії, 2 науково-дослідні сектори (фізико-хімічних досліджень гірських порід, гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем), геологічний музей, інформаційний-обчислювальний сектор, 6 навчальних лабораторій.

Спеціалізації / освітні програми:
ОС "Бакалавр"
Освітня програма «Геологія» (спеціальність «Науки про Землю»). Спеціалізації: геологія, пошуки та оцінка корисних копалин, геологія нафти і газу, мінералогія, геохімія та петрографія, гідрогеологія та інженерна геологія, геофізика, геоінформатика.
Освітня програма «Геоінформаційні системи та технології» (спеціальність «Геодезія та землеустрій»). Програма започатковується з 2016 року спільно з географічним факультетом.
ОС "Магістр"
Освітні програми за спеціальністю «Науки про Землю»: «Геологія» (спеціалізації: тектоніка, палеонтологія та стратиграфія, моделювання геологічних систем, пошуки і розвідка родовищ корисних копалин, економічна геологія); «Геохімія і мінералогія» (спеціалізації: мінералогія та петрографія, геохімія); «Гідрогеологія»(спеціалізації: гідрогеологія, інженерна геологія); «Геофізика» (спеціалізації: польова геофізика, фізика Землі); «Геоінформатика» (спеціалізації: дистанційні зондування, інтелектуальний аналіз даних, математика в геонауках); «Геологія нафти і газу» (спеціалізації: геологія, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів, нафтогазопромислова геологія).
Освітня програма «Геоінформаційні системи та технології» (спеціальність «Геодезія та землеустрій»).

Директор: Михайлов Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор.

Наявність гуртожитку:  так

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти-магістри окремі навчальні дисципліни вивчають англійською мовою.

Видатні випускники: Лялько Вадим Іванович (1931) – відомий український вчений в галузі аерокосмічних досліджень Землі та гідрогеології; Шнюков Євген Федорович (1930) – відомий вітчизняний вчений в галузі осадових залізних і марганцевих руд, грязьового вулканізму та металогенічних досліджень донних відкладів Світового океану і внутрішніх морів; Старостенко Віталій Іванович (1935) – видатний український учений-геофізик у галузі теорії інтерпретації потенціальних полів, створення автоматизованих систем обробки та інтерпретації на ЕОМ гравіметричних і магнітометричних даних, теорії й методики розв’язання некоректно поставлених задач геофізики, проблеми побудови щільнісних моделей кори і верхньої мантії Землі; Шестопалов В'ячеслав Михайлович (1936) – видатний вчений в галузі гідрогеології, екології та інженерної геології, наукова діяльність якого пов’язана з вивченням проблем водообміну, формування та ресурсів прісних і мінеральних підземних вод, екологічної гідрогеології, моніторингу радіоактивного забруднення в геологічному середовищі; Пономаренко Олександр Миколайович (1940) – фахівець у галузі ізотопної геохронології та геохімії ізотопів.

Адреса: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 90

Телефон: 521-33-38

Факс: 521-33-38

E-mail: geol_decanat@univ.kiev.ua

Web: www.geol.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком