Про фізичний факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Спеціалізації / освітні програми:

Освітній ступінь «Бакалавр»: Фізика та астрономія

Освітня програма: Фізика
Спеціалізації: Квантова теорія поля, квантові комп’ютери, обчислення та інформація, комп’ютерна медична фізика, комп’ютерна фізика матеріалів, комп’ютерна фізика, молекулярна фізика, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур в металах і кераміках, фізичне матеріалознавство, фотоніка, нано- та біофотоніка, фундаментальна медична фізика, ядерна енергетика

Освітня програма: Астрономія
Спеціалізація: Астрофізика

Освітній ступінь «Бакалавр»: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма: Оптотехніка, оптотехніка (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Спеціалізація: Оптотехніка

Освітній ступінь «Магістр»: Фізика та астрономія

Освітня програма:
- Астрономія
- Фізика: медична фізика, молекулярна фізика, теоретична фізика, фізика космосу, фотоніка
- Фізика конденсованого стану: медична радіаційна фізика, оптика твердого тіла, фізичне матеріалознавство, фізика металів, фізика наноструктур в металах і кераміках, фізика функціональних матеріалів
- Фізика наносистем
- Фізика ядра та фізика високих енергій: квантова теорія поля, фізика високих енергій, ядерна енергетика

Освітній ступінь «Магістр»: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма: Лазерна та оптоелектронна техніка

Декан: Макарець Микола Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Наявність гуртожитку: так.

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти-магістри мають змогу вивчати певні дисципліни виключно іноземною мовою.

Програма подвійного дипломування: Страсбурзький університет, Інститут Шарля Садрона, Інститут фізики і хімії матеріалів та КНУ імені Тараса Шевченка, фізичний факультет. Угода про співпрацю для навчання в галузі фундаментальних наукових досліджень та освіти за спеціальностями конденсовані середовища, молекулярна фізика, нанофізика.

Видатні випускники: Александров Анатолій Петрович (1903-1994) – академік АН СРСР, Президент АН СРСР; Білий Михайло Улянович (1922-2001) – член-кореспондент НАН України, ректор Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, Голова Верховної Ради УРСР; Горбань Іван Степанович (1928-2000) – академік АН України, всесвітньо відомий вчений; Лисиця Михайло Павлович (1921-2012) – академік АН України, всесвітньо відомий вчений; Пекар Соломон Ісаакович (1917-1985) – академік АН України, всесвітньо відомий вчений.

Адреса: 03127, м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 4

Телефон: 526-45-67, 521-35-67

Факс: 526-45-37

E-mail: decanat209@gmail.com

Web: www.phys.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком