Пiдготовче вiддiлення

Підготовче відділення — навчально-науковий підрозділ, який здійснює підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства та громадян України для навчання на всіх спеціальностях до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та до інших навчальних закладів України. А також супроводжує навчання студентів-іноземців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, магістра, доктора філософії, та підготовку науковців для отримання ступенів доктора наук.

Історія підготовчого відділення бере свій початок із 1969 р. як структура довузівської підготовки. З 1998 р. підрозділ поєднує у собі підготовку іноземців і громадян України.

Підготовче відділення здійснює фахову підготовку абітурієнтів — громадян України — для вступу до середніх спеціальних та вищих навчальних закладів України.

Фахівці підготовчого відділення розробляють та впроваджують новітні методики й технології викладання української, російської та англійської мов як іноземних, а також пропедевтичні курси профільних дисциплін за різними напрямками. Окремим напрямком роботи — є підготовка для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.

Підготовка громадян України

Навчальні дисципліни, за якими здійснюється підготовка:

Форми навчання:

Пільги й привілеї для випускників:

  1. Випускникам підготовчого відділення — учням 11-х класів, — які вступають на ОС бакалавр до Університету для навчання на математично-природничих та інженерно-технічних напрямах підготовки за рішенням Приймальної комісії додається бал до конкурсної оцінки величиною 5% за умови успішного проходження підсумкової атестації на підготовчому відділенні. Перелік пріоритетних спеціальностей, на які поширюються дані умови, визначається Умовами вступу до вищих навчальних закладів у поточному році (Міністерство освіти і науки).
  2. Випускникам підготовчого відділення — учням 9-х класів, — які вступають на ОКР молодший спеціаліст до Університету для навчання на інженерно-природничих спеціальностях додається бал, визначений Умовами вступу до вищих навчальних закладів у поточному році (Міністерство освіти і науки).

Підготовка іноземних громадян

Підготовка здійснюється за трьома мовами:

Спеціалізації:

Гуртожитки

Іноземні громадяни проживають у гуртожитку № 13.

Контактна інформація (для іноземних громадян):

Адміністрація відділення

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 36, кім. 94,
Підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.:  +38 (044) 521-33-53, +38 (044) 521-35-87,
   +38 (044) 521-35-63
Факс: +38 (044) 521-35-50

E-mail: pd@knu.ua
Web: intstud.knu.ua

Офіційна сторінка підготовчого відділення для навчання іноземних громадян у соціальній мережі Facebook

Контактна інформація (для громадян України):

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-31-08, +38 (044) 521-35-82
Факс: +38 (044) 239-32-63, +38 (044) 259-05-41

E-mail: pvknu@mail.univ.kiev.ua
Web: pv.knu.ua

Офіційна сторінка підготовчого відділення у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021