Про історичний факультет

Заснування: Історичний факультет є одним із найстаріших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він розпочав свою роботу в якості історико-філологічного відділення філософського факультету з моменту офіційного відкриття університету Св. Володимира у 1834 р. Від 1850 р. історико-філологічне відділення стало окремим факультетом. Упродовж різних періодів існування змінювалися його назви: історико-філологічний, історико-філософський, історико-економічний, і, нарешті, з 1965 року історичний.

Кафедри: давньої і нової історії України, новітньої історії України, нової та новітньої історії зарубіжних країн, історії стародавнього світу та середніх віків, історії мистецтв, історії слов'ян, архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, історії Росії, етнології та краєзнавства, археології та музеєзнавства, історії для гуманітарних факультетів, української історії і етнополітики.

Підрозділи: три лабораторії, кабінет археології, центр усної історії, музеї: археологічний та етнографічний.

Спеціальності: 032 Історія та археологія

Спеціалізації / освітні програми:
ОС «Бакалавр»: історія України, етнологія та джерелознавство; американістика та європейські студії; сходознавство; східноєвропейські історичні студії; історія мистецтв; археологія та преісторія.
ОС «Магістр»: історія України; всесвітня історія; історія мистецтв; історичне туризмознавство; археологія; етнологія; архівознавство; військова історія.

Декан: Патриляк Іван Казимирович, доктор історичних наук, професор.

Наявність гуртожитку: гуртожиток №7 забезпечує 100% поселення всіх іногородніх студентів.

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти мають змогу вивчати окремі вибіркові дисципліни виключно іноземною мовою.

Видатні випускники:
Антонович Володимир Боніфатійович (1834 - 1908) - випускник Імператорського університету Св. Володимира, заслужений ординарний професор, дослідник історії України.
Грушевський Михайло Сергійович (1866 - 1934) - випускник Імператорського університету Св. Володимира, голова Української Центральної Ради (1917 - 1918), дослідник історії України.
Драгоманов Михайло Петрович (1841 - 1895) - випускник Імператорського університету Св. Володимира, приват-доцент, дослідник історії України та всесвітньої історії, українознавець.
Огієнко Іван Іванович (1882 - 1972) - випускник Імператорського університету Св. Володимира, приват-доцент, ректор Кам’янець-Подільського університету (1918), митрополит Української греко-православної церкви Канади, дослідник історії церкви, української культури, мовознавець.
Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884 - 1973) - випускниця Імператорського університету Св. Володимира, історик, археолог, архівіст, одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії.

Адреса: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 60

Телефон: 239-32-12

Факс: 234-69-80

E-mail: history_dpt.head@univ.net.ua

Web: www.history.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком