Про хімічний факультет

Заснування: хімію почали викладати в університеті від дня його заснування. Однією з восьми кафедр фізико-математичного відділення університету в 1834 р. була кафедра хімії, мінералогії і геології. 1901 р. було створено хімічне відділення.

Кафедри: аналітичної хімії, неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук.

Підрозділи: Науково-виробничий хіміко-біологічний центр, інформаційно-обчислювальний центр, 5 наукових лабораторій, бібліотека.

Напрям: хімія.

Спеціальність: хімія.

Спеціалізації / освітні програми: неорганічна хімія, екологічна хімія, аналітична хімія, хімічний контроль об'єктів навколишнього середовища, хімічний аналіз і менеджмент аналітичної лабораторії, хімічна експертиза та екобезпека, органічна хімія, хімія природних сполук, фізична хімія, фізико-хімія міжфазних явищ, хімія високомолекулярних сполук.

Декан: Юліан Михайлович Воловенко, доктор хімічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

Наявність гуртожитку: так

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти-магістри та студенти-бакалаври мають змогу слухати певні дисципліни (лекційні та практичні курси) англійською мовою: Загальна хімія; Нанохімія та нанотехнології, Фундаментальні основи аналітичної хімії, Інструментальні методи аналізу; Функціональний та елементний аналіз; Хімія білка; Хімія гетероциклічних сполук.

Програма подвійного дипломування: хімічний факультет має угоди про міжнародне співробітництво з університетами Європи, зокрема ряд програм подвійного дипломування:
- університет Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) – створено франко-українське Міжнародне науково-дослідне об’єднання з молекулярної хімії, в рамках якого діє спільна магістратура та аспірантура;
- університет м. Анже (Франція) – програма спільної магістратури та аспірантури;
- університеті м. Ле-Ман (Франція) – магістратура в рамках програми ”ERASMUS+”;
- можлива спільна магістратура з «Еколь Політехнік» (Париж, Франція), Університетом м. Констанц (Німеччина) та Університетом м. Стасбург (Франція).

Видатні випускники:
Cкопенко В. В. (12.12.1935 – 05.07.2010) – Хімік (хімія координаційний сполук), акад. НАН України, д-р хім. наук, проф., 1985-2008 – ректор Київ. ун-ту. Герой України, голова ВАК України (1998-2003), засл. діяч науки і техніки України (1991), засл. проф. Київ. ун-ту (1999), лауреат Премії АН УРСР ім. Л.В. Писаржевського (1989), Держ. премії України в галузі науки і техніки (1990, 1995), Премії АН УРСР ім. В.І. Вернадського (2000).
Бабичев Ф.С. (28.02.1917– 28.04.2000) – Хімік (органічна хімія), акад. НАН України, д-р хім. наук, проф., 1968-78 – декан хім. ф-ту, віце-президент АН УРСР (1978-1988), радник Президії АН УРСР (з 1988), почесний Соросівський проф., засл. діяч науки і техніки України (1997), лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського (1985), премії ім. А.І. Кіпріанова (1995), Держ. премії України в галузі науки і техніки (1998).
Слободяник М.С. (23.01.1945) – Хімік (неорганічна хімія), чл.-кор. НАН України, д-р хім. наук, проф., з 1998 – зав. каф. неорг. хімії. 1997-2007 – декан хім. ф-ту, Соросівський проф., засл. діяч науки і техніки України (2006), заст. голови експерт. ради ВАК з хімії (1992-98), чл. комісії Держ. фонду фундамент. досліджень.
Хиля В.П. (01.01.1939) – Хімік (органічна хімія), чл.-кор. НАН України д-р хім. наук, проф., 1998-2004 – зав. каф. органіч. хімії, Соросівський проф. (1997), 1992-2000 – заст. голови експерт. ради ВАК України. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2009), лауреат премії А.І. Кіпріанова.
Походенко В.Д. (09.01.1936) – Хімік (фізична хімія), акад. АН УРСР, д-р хім. наук, проф., лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1993), засл. діяч науки і техніки України (1996), віце-президент НАН України (з 1998). З 1982 – директор ІФХ НАН України.
Ягупольський Л. М. (6.02.1922 – 05.04.2009) – Хімік (органічна хімія), д-р хім. наук, проф., заст. дир. ІОХ НАН України (1969 – 73), Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР (1982), Державної премії України в галузі науки і техніки.

Адреса: 01033, м.Київ, вул. Льва Толстого, 12

Телефон: +38 (044) 234-51-85

Факс: +38 (044) 239-33-58

E-mail: dekanat_chem@univ.kiev.ua

Web: www.chem.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком