Про філософський факультет

Заснування: Восени 1834 р. першим в університеті св. Володимира розпочав свою роботу філософський факультет.

Кафедри: історії філософії, етики, естетики і культурології, логіки, релігієзнавства, української філософії і культури, філософії, філософії гуманітарних наук, філософії та методології науки, політичних наук, політології, державного управління.

Підрозділ: Центр українознавства.

Напрями: філософія (в т.ч. релігієзнавство), політологія, культурологія, державне управління.

Спеціальності: філософія, релігієзнавство, політологія, культурологія, державна служба.

Спеціалізації: теоретична та практична філософія, історія філософії, логіка, етика та естетика, культурологія, історія релігії і теології, філософія релігії і релігійна філософія, теорія політики, політичний менеджмент, управління соціально-політичними процесами, теоретична політологія, прикладна політологія, менеджмент соціокультурної діяльності, регіональне управління та місцеве самоврядування, управління соціальними процесами.

Декан: Анатолій Євгенович Конверський, доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

Наявність гуртожитку: так. Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: студенти-магістри мають змогу вивчати певні дисципліни виключно іноземною мовою.

Видатні випускники: Губерський Леонід Васильович (1941) – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008 – до нині), Герой України, академік НАН України, академік НАПН України, засновник сучасної вітчизняної наукової школи соціальної філософії; Шинкарук Володимир Іларіонович (1928–2001) – Декан філософського факультету (1965 - 1968), Директор Інституту філософії НАН України (1968 - 2002), академік НАН України, член-кореспондент АН СРСР, засновник Київської світоглядно-гносеологічної школи; Попович Мирослав Володимирович (1930) – Директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (2002 – до нині), академік НАН України; Кириленко В’ячеслав Анатолійович (1968) – Віце-прем’єр міністр України з гуманітарних питань – Міністр культури України (2014 – до нині), народний депутат України ІІІ – VIII скликань, Міністр праці та соціальної політики України (2005); Кремень Василь Григорович (1947) – Президент Національної академії педагогічних наук України (1997 – до нині), Президент Товариства «Знання» України (1998 – до нині), Міністр освіти і науки України (1999 – 2005), народний депутат України ІІІ скликання, академік НАН України, академік НАПН України.

Адреса: Вул. Володимирська 60

Телефон: 239-34-18

Факс: 239-31-81

E-mail: dean_phd@univ.kiev.ua

Web: www.philosophy.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком