Про факультет соціології

Заснування: факультет соціології утворений в результаті реорганізації факультету соціології та психології у квітні 2007 р. Факультет соціології та психології був створений на базі кафедри соціології та кількох кафедр психологічного напрямку філософського факультету у квітні 1991 р. Кафедра соціології була відкрита у 1986 р. У 1961 р. в університеті був створений перший соціологічний підрозділ – лабораторія конкретних соціологічних досліджень.

Кафедри: теорії та історії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, галузевої соціології, соціальних структур та соціальних відносин.

Всі кафедри є випускаючими.

Підрозділи: науково-дослідний сектор «Центр порівняльних та регіональних соціальних досліджень», навчальна лабораторія з прикладних соціологічних досліджень, інформаційно-обчислювальний сектор із комп’ютерним класом на 20 робочих місць та локальною мережею, навчально-методичний кабінет із бібліотекою фахової літератури, спеціалізована рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за усіма спеціальностями соціологічних наук, видавнича рада, що готує два фахових видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» та «Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки».

Наукові дослідження на факультеті зосереджені у наступних основних напрямках: сучасні стратегії теоретизування в соціології, соціальні умови та наслідки глобалізації, соціальні нерівності та соціальна мобільність у сучасному суспільстві, процеси формування та проблеми розвитку єдиного європейського освітнього простору, методологія та методи соціологічних досліджень, порівняльні соціологічні дослідження в Європі та в світі, вивчення соціальних мереж.

Факультет соціології підтримує плідні наукові контакти з колегами з університетів Австрії, Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Словенії, США, Угорщини, Фінляндії та іншими.

Спеціальності: підготовка фахівців здійснюється за освітньою спеціальністю 054 «Соціологія» та освітніми ступенями «бакалавр» (денна форма навчання, 4 роки), «магістр» (денна форма навчання, 2 роки) та «доктор філософії» (4 роки).

Спеціалізації / освітні програми
Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр»:
Освітня програма «Соціологія»: «Прикладні соціологічні дослідження», «Соціальна експертиза та аудит», «Соціальні комунікації», «Соціологія менеджменту та маркетингу», «Соціологія мистецтва», «Соціологія політики», «Соціологія трудових відносин», «Соціологія урбанізації та глобалізації», «Соціологія особистості та гендеру».
Освітня програма «Соціальні технології: «Соціальні технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг», «Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях».
Підготовка за освітнім ступенем «магістр»:
Освітня програма «Соціологія»: «Соціологія соціально-культурної сфери», «Методи емпіричних соціологічних досліджень», «Соціальна експертиза та аудит», «Соціологічна експертиза політики», «Соціологія масової комунікації», «Соціологія управління та маркетингових досліджень», «Сучасна соціологічна теорія».
Освітня програма «Соціальні технології: «Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг», «Технології комунікацій і політичної сфери».

Є англомовна та російськомовна магістерські програми для іноземних студентів.

Декан: Горбачик Андрій Петрович, доцент, кандидат фізико-математичних наук

Наявність гуртожитку: базовим для факультету соціології є гуртожиток №3 (спільно із Військовим інститутом)

Військова кафедра: студенти мають можливість пройти навчання у Військовому інституті КНУТШ та отримати звання офіцера

Викладання дисциплін іноземною мовою: для студентів магістерських програм частина курсів викладається англійською мовою. Є англомовна магістерська програма та російськомовна магістерська програма для іноземних студентів.

Адреса: 03127, м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 4д

Телефон: +38(044) 521-32-63

Факс: +38(044) 521-32-63

E-mail: office@soc.univ.kiev.ua

Web: www.soc.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком