Про механіко-математичний факультет

Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету.

Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики; математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.

Підрозділи: 2 наукові лабораторії, 4 навчальні лабораторії, інформаційно-обчислювальний сектор.

Спеціальності:
Освітній рівень «бакалавр»: математика, статистика, механіка.
Освітній рівень «магістр» (освітні програми): математика, прикладна та теоретична статистика, актуарна та фінансова математика, математична економіка та економетрика, комп’ютерна механіка.

Спеціалізації / освітні програми: алгебра і захист інформації, актурна (страхова) і фінансова математика, геометрія і топологія, диференціальні рівняння, комп’ютерна механіка, математична економіка і економетрика, математичне моделювання, математична фізика, математичний і функціональний аналіз, механіка суцільних середовищ, обчислювальна математика, теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів, теоретична та прикладна механіка.

Декан: Михайло Федорович Городнiй, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор.

Наявність гуртожитку: так

Військова кафедра: проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладання дисциплін іноземною мовою: англомовні магістерські програми з математики, актуарної та фінансової математики, прикладної та теоретичної статистики, математичної економіки та економетрики, комп’ютерної механіки, а також студенти-магістри мають змогу вивчати певні дисципліни англійською мовою.

Видатні випускники: серед випускників факультету понад 40 академіків та членів-кореспондентів Академії наук, причому 5 з них очолюють наукові установи НАН України: академік А. М. Самойленко — Інститут математики; академік І. В. Сергієнко – Інститут кібернетики; академік В. М. Геєц – Інститут економічного прогнозування; академік В.Т. Грінченко – Інститут гідромеханіки; академік О. М. Гузь — Інститут механіки.

Адреса: 03127, м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 4е

Телефон: 259-07-85, 521-35-85

Факс: 259-07-85

E-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua

Web: www.mechmat.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017

Карта Києва з пошуком