Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Державне управління

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Державне управління

Рік заснування: 2014

DOI: https://doi.org/10.17721/2616-9193

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Імпакт фактор:

JCR рейтинг:

Індексується в:

Входить до: перелік наукових фахових видань України

ISSN: 2616-9193 (Print)

ISSN: 2616-9207 (Online)

Контактна інформація:

Тел.:

E-mail: apmv@clouds.iir.edu.ua

Web:

Тематика журналу:

  • Теорія та історія державного управління.
  • Механізми державного управління.
  • Публічне управління і адміністрування.
  • Державна політика.
  • Державна служба.
  • Місцеве самоврядування та розвиток територій.
  • Геополітичні аспекти державного управління.
  • Інноваційні технології в державному управлінні.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023