Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Рік заснування: 1958

Галузь знань: 091 Біологія

Індексується в: Academic Keys, CiteFactor, Directory of Open Access Journals, E-Library.ru, Hinari, Geneva Foundation for Medical Education and Research, Index Copernicus, Open Academic Journal Index, Quality Open Access Market, ResearchBib, Ulrich's Periodicals, WorldCat

Входить до: перелік наукових фахових видань України

ISSN: 1728-3817 (загальний), 1728-2748 (серійний), 2308-8036 (електроний)

Контактна інформація:

Тел.: +38 (044) 521-35-98, (095) 161-05-38

E-mail: bulletin.vestnik@gmail.com

Web: biovestnik.com

Тематика журналу:

  • Біохімія.
  • Біофізика.
  • Ботаніка.
  • Вірусологія.
  • Загальна і молекулярна генетика.
  • Зоологія.
  • Мікробіологія та загальна імунологія.
  • Фізіологія людини та тварин.
  • Фізіологія та екологія рослин.
  • Цитологія, гістологія, біологія індивідуального розвитку.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020