Освітні ступені і програми. Магістр

Для іноземних громадян іноземними мовами навчання

Примітка: на програми з державною (державною та іноземною) мовою викладання іноземні громадяни зараховуються на умовах визначеними цими Правилами

Мова навчання Галузь знань Спеціальність Освітня програма Нормативний термін навчання (в академічних роках) Факультет / інститут
Денна Заочна
Українська 03 Гуманітарні науки 035.01 Філологія (українська мова та література) Українська мова та література (для іноземців; мова навчання українська) 2 роки   Інститут філології
  03 Гуманітарні науки 035.034 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) Російська мова та література (для іноземців; мова навчання російська) / Русский язык и литература 2 роки   Інститут філології
Англійська 03 Гуманітарні науки 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська мова та література (мова навчання англійська) / English Language and Literature 2 роки   Інститут філології
Англійська 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology 2 роки   Факультет соціології
Англійська 06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика і соціальна комунікація (мова навчання англійська) / Journalism and social communication 1,5 роки   Інститут журналістики
Англійська 10 Природничі науки 103 Науки про Землю Прикладна геологія (мова навчання англійська) / Applied Geology 2 роки   ННІ Інститут геології
Англійська 11 Математика та статистика 111 Математика Математика (мова навчання англійська) / Mathematics 2 роки   Механіко-математичний факультет
Англійська 24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм (мова навчання англійська) / Tourism 2 роки   Географічний факультет
Англійська 29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Зовнішня політика та національна безпека (мова навчання англійська) / Foreign Policy and National Security   2 роки Інститут міжнародних відносин
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021