Освітні ступені і програми. Бакалавр

Для іноземних громадян іноземними мовами навчання

Примітка: на програми з державною (державною та іноземною) мовою викладання іноземні громадяни зараховуються на умовах визначеними цими Правилами

Мова навчання Галузь знань Спеціальність Освітня програма Нормативний термін навчання Факультет / інститут
Денна Заочна
Українська 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Всесвітня історія 4 роки   Історичний факультет
Українська 03 Гуманітарні науки 035.01 Філологія (українська мова та література) Українська мова та переклад (для іноземців; мова навчання українська) 4 роки   Інститут філології
  03 Гуманітарні науки 035.034 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська) Російська мова та переклад (для іноземців; мова навчання російська) / Русский язык и перевод 4 роки   Інститут філології
Англійська 03 Гуманітарні науки 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська філологія та дві іноземні мови (мова навчання англійська) / English Studies and Two Foreign Languages 4 роки   Інститут філології
Англійська 10 Природничі науки 103 Науки про Землю Геологія родовищ корисних копалин (мова навчання англійська) / Ore and Petroleum Geology 4 роки   ННІ Інститут геології
Українська 11 Математика та статистика 111 Математика Математика та викладання математичних дисциплін 4 роки   Механіко-математичний факультет
Англійська 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce And Finance) 4 роки   Інститут міжнародних відносин
Англійська 29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law 4 роки   Інститут міжнародних відносин
Мова навчання Галузь знань Спеціальність Освітня програма Нормативний термін навчання Факультет / інститут
Денна Заочна
Англійська 22 Охорона здоров’я 222 Медицина Медицина (мова навчання англійська) / Medicine 6 роки   ННЦ Інститут біології та медицини
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021