Які документи потрібні для вступу?

Для вступу на підготовче відділення та за освітнім ступенем "бакалавр":

Для вступу за освітнім ступенем "магістр":

За наявності подаються копії і пред'являються оригінали таких документів:

* Усі документи, видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні.

* Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа про освіту, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів. Медичні документи подаються в оригіналі.

Документи подаються до організаційного відділу - каб.99, 88 (вул. Васильківська 36).

Процедура легалізації та проставлення апостилю

Свідоцтво про народження, документи про освіту та медичний документ, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.).

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020