Проректорка з наукової роботи
докторка економічних наук, професорка
Жилінська Оксана Іванівна

Телефон / Факс +38 (044) 239 32 40
E-mail: science.prorector.knu@gmail.com

Жилінська Оксана Іванівна — докторка економічних наук, професорка, лауреатка Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проректорка з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народилася 14 серпня 1970 року в родині службовців у Вінницькій області. Після закінчення із золотою медаллю Ладижинської середньої школи №2 у 1987 р. вступила до економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який із відзнакою закінчила у 1992 р., здобувши кваліфікацію «економіст, викладач економічних дисциплін».

У 1992 р. розпочала трудову діяльність на кафедрі політичної економії Вінницького сільськогосподарського інституту та вступила до аспірантури економічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва. Відтак з 1992 року науково-педагогічна діяльність Оксани Іванівни нерозривно пов’язана з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

У грудні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні».

З лютого 1997 р. почала працювати асистенткою кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Університету, з травня 1999 р. – доцентка цієї кафедри. У 2001 р. здобула вчене звання доцента. У 2004–2007 рр. – докторантка економічного факультету Університету. З 2007 р. повернулася на кафедру менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, а з 2012 р. – стала її завідувачкою.

З 20 січня 2020 р. – проректорка з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації». У 2018 р. Оксані Іванівні присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Під науковим керівництвом О.І. Жилінської було підготовлено тринадцять кандидатів та одного доктора економічних наук.

Проходила наукові стажування та підвищення кваліфікації в Інституті країн Східної Європи при Мюнхенському університеті імені Людвіга Максиміліана (1997 р.), в Національній академії наук України (м. Київ, 2011 р.), в Університеті Норланда (м. Буде, Норвегія, 2014 р.), у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чеська Республіка, лютий 2017 р.), в Нортумбрійському університеті (м. Ньюкасл-апон-тайн, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 2019 р.).

Опублікувала понад 200 наукових і науково-методичних праць, у тому числі: 18 монографій, понад 100 статей у провідних наукових фахових виданнях, 35 публікацій іноземною мовою в закордонних виданнях, 6 навчальних посібників, понад 20 навчально-методичних розробок, 44 наукові статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних. У складі дослідницької групи п’яти провідних дослідницьких університетів України стала науковим редактором видання «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку».

З 2006 по 2018 р. Жилінська О.І. працювала в складі редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка». Нині член редакційної колегії наукових журналів: «Фінанси України», «Формування ринкової економіки в Україні», «Фінансові послуги».

Має нагороди та відзнаки за досягнення у професійній і громадській діяльності: Почесну грамоту Міністра освіти і науки України (2004 р.); відзнаку «Кращий викладач економічного факультету» (2013 р.); Подяку Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за активну участь в організації та проведенні українсько-польської міжнародної конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи» (2016 р.); Подяку Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.), Почесну Грамоту Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку наукової та науково-технічної діяльності (2019 р.).

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020