Перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор фізико-математичних наук, професор,
академік НАПН України
Закусило Олег Каленикович

Закусило Олег Каленикович

Телефон / Факс +38 (044) 239 32 70
E-mail: zakusylo@univ.net.ua

Після закінчення у 1965 р. республіканської фізико-математичної школи-інтернату при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка із золотою медаллю вступив на механіко-математичний факультет університету. У 1972 р. закінчив аспірантуру кафедри теорії ймовірностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1972 р. - асистент, згодом - старший викладач, доцент, професор, з 1990 р. - завідувач кафедри дослідження операцій, з 1987-2004 pp. - декан факультету кібернетики, з 2005 p. - проректор з наукової роботи, з 2008 р. - перший проректор університету.

Впродовж майже 20 років O.K. Закусило активно займається теоретичними і практичними аспектами застосування в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій. Результатом цього є впровадження нових спеціальностей, дисциплін і програм на факультеті кібернетики, створення нових навчальних планів, які визнані зразковими в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Під керівництвом О.К. Закусила було випущено кілька електронних посібників для студентів університетів: "Алгебра", "Дослідження операцій", "Дискретна математика".

O.K. Закусило - керівник наукової школи "Теорія стохастичних систем і прикладна статистика" фундаментально-наукового та прикладного спрямування. Основні напрями наукових досліджень цієї школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; теоретична та прикладна статистика; теорія та статистика прикладних процесів; багатовимірний статистичний аналіз; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики; теорія планування експерименту та її застосування в економіці, соціології, медицині та техніці; проблеми практичного впровадження статистичних методів.

О.К. Закусило заслужений працівник народної освіти України, нагороджений орденами "За заслуги" II та III ступеню, нагрудним знаком "Петро Могила". Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

До переліку наукових праць, зокрема, входять:

1. Закусило О.К. Загальні процеси збереження з адитивним входом / Закусило О.К. - К.: Наукова книга, 1998. - 133 с.
2. Закусило О.К. Зауваження про характеризацію глобальної поведінки процесу з незалежними приростами / Закусило О.К.// Український математичний журнал. - Т.52. - №9. - с. 1205-1207.
3. Zakusylo O.K.Optimal choice problem in no-return situation / Zakusylo O.K., Dotsenko S.I. - Abstr. of Intern. Conf. on Prediction and Decision making under Uncertainties, Kyiv, Ukraine, 2001.
4. Закусило О.К. Марковські процеси з напівдетермінованими частинами траєкторій / О.К. Закусило. - К.: вид-во Наукова книга, 2002. - 183 с.
5. Zakusylo O.K. A problem of optimal choice with possible returning / Zakusylo O.K., Dotsenko S.I. - Abstr. Conf. Stochastic and Dynamical Systems, 2003, Ukraine.
6. Закусило О.К. Система М/G/1 з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги в умовах великого завантаження / Закусило О.К., Лисак Н.П. - Вісник Київського університету, сер. Фізико-математичні науки. - 2001. - №4. - С. 246-250.
7. Закусило О.К. Про деякий багатовимірний процес збереження / Закусило О.К., Лисак Н.П. - Теорія ймовірностей та математична статистика. - 2004. - №71. - с. 72-81.
8. Закусило О.К. Про одну систему масового обслуговування з послідовним обґрунтуванням // Закусило О.К., Лисак Н.П. Теорія ймовірностей та математична статистика. - 2005. - №72. - с. 24-29.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020