Проректор з наукової роботи,
доктор біологічних наук, професор
Мартинюк Віктор Семенович

Фото

Телефон: +38 (044) 522 08 27
E-mail: science.prorector.knu@gmail.com

Мартинюк Віктор Семенович — доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народився у 1963 р. у м. Сімферополь Кримської області. У 1985 закінчив біологічний факультет Сімферопольського державного університету, здобувши спеціальність біолога за спеціалізацією «біохімія». У 1988 році вступив до аспірантури, у 1992 здобув ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності «фізіологія людини і тварин». Кандидатська дисертація на тему "Вплив магнітних полів вкрай низької частоти на часову організацію фізіологічних процесів".

З 1992 по 2001 працював на посаді асистента, а потім і доцента кафедри біохімії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. У період з 2001 по 2005 рр. працював вченим секретарем Кримського наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, де отримав досвід у науково-організаційній діяльності.

У 2005 р. вступив до докторантури до Київського національного університету імені Тараса Шевченка й успішно її закінчив достроково. Паралельно працював на посаді доцента на кафедрі біофізики за сумісництвом. У 2008 р. отримав науковий ступень доктора біологічних наук за спеціальностю «біофізика» (дисертація "Вплив магнітного поля на організми людини і тварин").

У період з 2008 по 2015 працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді професора кафедри біофізики, а потім і завідувача кафедри, виконуючи обов’язки заступника директора ННЦ «Інститут біології» з наукової роботи.

Бере активну участь в громадській роботі, зокрема в період з 2006 по 2011 рр. виконував обов’язки вченого секретаря Українського біофізичного товариства, а у 2011 р. був обраний Віце-президентом цього наукового товариства. Віктор Мартинюк є організатором добре відомих періодичних міждисциплінарних наукових конференцій, а також автором близько 100 наукових публікацій, у тому числі двох колективних монографій.

На цей час є Головою спеціалізованої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальностей 03.00.02. – біофізика, 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Основні наукові праці:

1. Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С. Космическая погода и наша жизнь. - Фрязино: Изд-во «Век 2», 2004. – 230 с.
2. Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Владимирский Б.М. У природы нет плохой погоды: космическая погода в нашей жизни. - Киев, 2008. - 179 с.
3. Мартынюк В.С. Связь динамики электрических характеристик организма человека с вариациями космической погоды // Геофизические процессы и биосфера. – 2005. - Т.4, N1. – С. 53-61.
4. Martynyuk V.S., Tseysler Yu. V. The Hydrophobic-Hydrophilic Balance in Water Solution of Proteins as The Possible Target for Extremely Low Frequency Magnetic Fields // In: Biophotonics and Coherent Systems in Biology - Berlin-Heidelberg- NewYork: Springer, 2006. – Р. 105 – 122.
5. Temuriantz N.A., Martinyuk V.S., Ptitsyna N.G., Villoresi G., Iucci N., Kopytenko Yu., Tyasto M.I., Dorman M.I. Complex-spectrum magnetic environment enhances and/or modifies bioeffects of hypokinetic stress condition: Ananimal study // Advances in Space Research. - 2007. – Vol. 40, N 11. - P. 1758-1763
6. V.S. Martynyuk, Yu.V. Tseyslyer, N.A. Temuryants INTERFERENCE OF THE MECHANISMS OF INFLUENCE THAT WEAK EXTREMELY LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS HAVE ON THE HUMAN BODY AND ANIMALS // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2012, Vol. 48, No. 8, pp. 832–846.
7. Pavlovsky V. I., Tsymbalyuk O. V., Martynyuk V. S., Kabanova T. A., Semenishyna E. A., Khalimova E. I., S. A. Andronati ANALGESIC EFFECTS OF 3-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF 1,4-BENZODIAZEPINES ANDTHEIR POSSIBLE MECHANISMS // Neurophysiology, - 2013. - Vol. 45, Nos. 5/6. - P. 427-432.
8. Victor Martynyuk, Mariia Melnyk, and Alexander Artemenko Comparison of biological effects of electromagnetic fields with pulse frequencies of 8 and 50Hz on gastrics mooth muscles // 2015. Electromagn Biol Med, №6. Р. 1–8. DOI: 10.3109/15368378.2015.1028072

Детальніше про публікації

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019