Університетська клініка

Університетська клініка Київського національного університету імені Тараса Шевченка є закладом охорони здоров’я та лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом Університету.

Університетську клініку КНУ створено 2017 року відповідно до ухвали Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16.01.2017 року та наказу Ректора від 08.12.2017 року на базі санаторію-профілакторію Університету, розташованого в мальовничому куточку студентського містечка, де навчається та проживає в гуртожитках переважна більшість студентів університету.

Традиція університетських клінік в Університеті існувала з часів заснування у 1841 році медичного факультету. На кінець ХІХ століття при Університеті діяло 4 факультетські та 3 госпітальні клініки, 2 клінічні відділення при міській лікарні.

Сьогодні Університетська клініка здійснює свою діяльність відповідно до отриманої Університетом ліцензії на проведення медичної практики із 16 спеціальностей. Також вона слугує клінічною базою для навчання студентів Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Університету, що навчаються за спеціальністю 222 Медицина.

Головною метою діяльності Університетської клініки є навчання студентів за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впровадження нових медичних технологій у процесі надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

У завдання клініки також входить надання первинної, а в подальшому і вторинної медичної допомоги студентам, працівникам Університету та населенню.

Штатний розпис Університетської клініки становить 24 штатних одиниць медичних працівників.

Контактна інформація:

Адреса: 03127, м. Київ, вул. Ломоносова, 36,
Університетська клініка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 259-00-93

E-mail: clinic@univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019