Інститут психіатрії

Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інститут створений згідно наказу Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Л.В. Губерського від 07.10.2019 № 777.

Головне завдання Інституту – наукова інноваційна діяльність в галузі охорони психічного здоров’я, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців, які опікуються питаннями охорони психічного здоров’я, впровадження інновацій у навчальну та прикладну підготовку.

Основні завдання:

Контактна інформація:

Співробітники Інституту

Адреса: 03022, місто Київ, вул. Михайла Ломоносова, 36, 2-й поверх,
Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 431-04-23

E-mail: ipsycho@ukr.net
Web: psycho.knu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020