Інститут філології

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

* Д - денна форма навчання
 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації
 2. Кафедра германської філології та перекладу
 3. Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
 4. Кафедра зарубіжної літератури
 5. Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів
 6. Кафедра іноземних мов математичних факультетів
 7. Кафедра іноземних мов природничих факультетів
 8. Кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології
 9. Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
 10. Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості
 11. Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур
 12. Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу
 13. Кафедра мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії
 14. Кафедра стилістики та мовної комунікації
 15. Кафедра полоністики
 16. Кафедра романської філології
 17. Кафедра російської філології
 18. Кафедра слов'янської філології
 19. Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
 20. Кафедра теорії та практики перекладу з романських мов імені М. Зерова
 21. Кафедра тюркології
 22. Кафедра української мови та прикладної лінгвістики
 23. Кафедра української та російської мов як іноземних
 24. Кафедра фольклористики

Навчально-наукові підрозділи:

Інші підрозділи:

Мовні центри:

Музеї:

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 11 та гуртожитку № 17.
Іногородні аспіранти інституту проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреса: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-33-02
Факс: +38 (044) 239-31-13

E-mail: philology.knu@ukr.net
Web: philology.knu.ua

Офіційна сторінка інституту філології у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020