Навчально-науковий інститут філології

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі (Д)
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання (Д)
014.029 Середня освіта (Турецька мова і література)
 • Турецька мова і література та англійська мова (Д)
034 Культурологія
 • Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови (Д)
035.01 Філологія (українська мова та література)
 • Українська мова і література та західноєвропейська мова (Д)
 • Українська і англійська мови: переклад та редагування (Д)
 • Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова (Д)
035.02 Філологія (кримськотатарська мова та література)
 • Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад (Д)
035.032 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - болгарська)
 • Болгарська мова і література та англійська мова (Д)
035.033 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська)
 • Польська мова і література, англійська та литовська мови (Д)
035.035 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - сербська)
 • Сербська мова і література та англійська мова (Д)
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)
 • Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови (Д)
 • Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови (Д)
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)
 • Переклад з німецької та англійської мов (Д)
 • Німецька філологія та переклад, англійська мова (Д)
035.044 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська)
 • Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова (Д)
035.051 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська)
 • Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова (Д)
 • Переклад з іспанської та з англійської мов (Д)
035.052 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська)
 • Переклад з італійської та з англійської мов (Д)
035.055 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)
 • Французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова (Д)
 • Переклад з французької та з англійської мов (Д)
035.060 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська)
 • Арабська мова і література та переклад, французька мова (Д)
035.062 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - гінді)
 • Мова і література гінді та переклад, англійська мова (Д)
035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)
 • Китайська мова і література та переклад, англійська мова (Д)
035.066 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська)
 • Корейська мова і література та переклад, англійська мова (Д)
035.067 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - перська)
 • Перська мова і література та переклад, англійська мова (Д)
035.068 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька)
 • Турецька мова і література та переклад, англійська мова (Д)
035.069 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)
 • Японська мова і література та переклад, англійська мова (Д)
035.08 Філологія (класичні мови та літератури (переклад включно))
 • Класична філологія та англійська мова (Д)
035.081 Новогрецька мова і Література (переклад включно)
 • Новогрецька філологія та переклад і англійська мова
035.09 Філологія (фольклористика)
 • Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова (Д)
035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)
 • Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова (Д)
* Д - денна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • Теорія та методика навчання української мови і літератури та іноземної мови в старшій профільній школі (Д)
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання (Д)
035.01 Філологія (українська мова та література)
 • Українська філологія та західноєвропейська мова (Д)
 • Літературно-мистецька аналітика та західноєвропейська мова (Д)
035.02 Філологія (кримськотатарська мова та література)
 • Кримськотатарська філологія, англійська мова та переклад (Д)
035.033 Філологія (слов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська)
 • Славістика Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: польська та українська мови і літератури (Д)
035.035 Філологія (словʼянські мови та літератури (переклад включно), перша – сербська)
 • Славістика Центрально - Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: сербська та українська мови і літератури
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)
 • Сучасна англомовна комунікація та переклад і дві західноєвропейські мови / English Communication Studies and Translation and two Western European Languages (викладання іноземними мовами) (Д)
 • Усний та письмовий переклад з англійської та другої західноєвропейської мови (Д)
 • Художній переклад з англійської мови, літературне редагування та менеджмент перекладацьких проектів (Д)
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)
 • Міжкультурна германістика (німецька та англійська мови) (Д)
 • Галузевий переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний менеджмент (Д)
035.051 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська)
 • Іспаномовні студії та переклад, англійська мова (Д)
 • Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з іспанської та англійської мов (Д)
035.052 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша – італійська)
 • Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з італійської та англійської мов
035.053 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша – португальська)
 • Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з португальської та англійської мов (Д)
035.055 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)
 • Франкофонні студії та переклад, англійська мова (Д)
 • Загальний і галузевий усний та письмовий переклад з французької та англійської мов (Д)
035.060 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: арабська мова і література (Д)
035.061 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – в’єтнамська)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: в’єтнамська мова і література (Д)
035.064 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – індонезійська)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: індонезійська мова і література (Д)
035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: китайська мова і література (Д)
035.066 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: корейська мова і література (Д)
035.067 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – перська
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: перська мова і література (Д)
035.068 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: турецька мова і література (Д)
035.069 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)
 • Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад: японська мова і література (Д)
035.08 Філологія (класичні мови та літератури (переклад включно)
 • Класичні студії та західноєвропейська мова (Д)
035.081 Новогрецька мова і література (переклад включно)
 • Новогрецька філологія, англійська мова та переклад
035.09 Філологія (фольклористика)
 • Фольклористика, міжкультурна комунікація, іноземна мова (Д)
035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)
 • Прикладна лінгвістика (редакторсько-перекладацька та експертна діяльність) (Д)
034 Культурологія
 • Культурна антропологія з фаховим вивченням іноземної мови
* Д - денна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

011 Освітні, педагогічні науки
 • Теорія та методика навчання мов і літератур (Д/З)
035 Філологія
 • Філологія (Д/З)

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

035 Філологія (Д)

 

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації
 2. Кафедра германської філології та перекладу
 3. Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
 4. Кафедра зарубіжної літератури
 5. Кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів
 6. Кафедра іноземних мов математичних факультетів
 7. Кафедра іноземних мов природничих факультетів
 8. Кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології
 9. Кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
 10. Кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості
 11. Кафедра методики викладання української та іноземних мов і літератур
 12. Кафедра мов і літератур Близького та Середнього Сходу
 13. Кафедра мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії
 14. Кафедра стилістики та мовної комунікації
 15. Кафедра полоністики
 16. Кафедра романської філології
 17. Кафедра східнослов’янської філології та інформаційно-прикладних студій
 18. Кафедра слов'янської філології
 19. Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
 20. Кафедра теорії та практики перекладу з романських мов імені М. Зерова
 21. Кафедра тюркології
 22. Кафедра української мови та прикладної лінгвістики
 23. Кафедра української та російської мов як іноземних
 24. Кафедра фольклористики

Навчально-наукові підрозділи:

 • Навчально-наукова лабораторія комп'ютерної лінгвістики
 • Навчальна лабораторія експериментальної фонетики
 • Навчально-наукова лабораторія шевченкознавства
 • Навчальна лабораторія методики викладання іноземних мов у вищій та середній школі
 • Навчальна лабораторія усної мови та ТЗН
 • Навчальна лабораторія методики викладання східних мов та інформатики
 • Навчальна лабораторія сучасних технологій усного перекладу
 • Навчально-методична лабораторія

Інші підрозділи:

 • Інформаційно-обчислювальний сектор

Мовні центри:

 • Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства
 • Інститут Конфуція
 • Єгипетський центр арабської мови та культури
 • Турецький центр дослідження та інформації
 • Центр кримськотатарської мови і літератури
 • Французький центр
 • Центр англійської мови та інформації
 • Центр білоруської мови та культури
 • Центр болгарської мови і літератури, історії та культури
 • Центр мови гінді та індійської літератури
 • Центр елліністичних студій та грецької культури
 • Центр іраністики (перської мови та літератури)
 • Центр іспанської мови та культури
 • Центр італійської мови
 • Центр літературної творчості
 • Центр китайської літератури та викладання китайської мови
 • Центр корейської мови та літератури
 • Центр німецької мови
 • Центр польської мови та культури
 • Центр славістики
 • Центр фольклору та етнографії
 • Центр японської мови та літератури
 • Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Музеї:

 • Музей-кімната Олеся Гончара

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 11 та гуртожитку № 17.
Іногородні аспіранти інституту проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреса: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-33-02
Факс: +38 (044) 239-31-13

E-mail: philology@knu.ua
Web: philology.knu.ua

Офіційна сторінка інституту філології у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023