Юридичний факультет

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра адміністративного права
 2. Кафедра господарського права
 3. Кафедра екологічного права
 4. Кафедра земельного та аграрного права
 5. Кафедра іноземних мов
 6. Кафедра інтелектуальної власності
 7. Кафедра історії права та держави
 8. Кафедра конституційного права
 9. Кафедра кримінального права та кримінології
 10. Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
 11. Кафедра правосуддя
 12. Кафедра теорії права та держави
 13. Кафедра трудового права та права соціального забезпечення
 14. Кафедра фінансового права
 15. Кафедра цивільного права

Навчальні центри:

 1. Американський центр загального права
 2. Навчально-науковий центр медичного права
 3. Навчально-науковий центр романського права
 4. Науково-освітній центр з інтелектуальної власності
 5. Центр німецького права
 6. Центр польського права
 7. Центр проблем імплементації європейського соціального права

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 5.
Іногородні аспіранти факультету проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація факультету

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-31-86
Факс: +38 (044) 239-32-37

E-mail: femida_knu@ukr.net
Web: law.knu.ua

Офіційна сторінка юридичного факультету у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020