Інститут права

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 5.
Іногородні аспіранти інституту проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-31-86
Факс: +38 (044) 239-32-37

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020