Історичний факультет

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

  1. Кафедра археології та музеєзнавства
  2. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
  3. Кафедра давньої і нової історії України
  4. Кафедра етнології та краєзнавства
  5. Кафедра історії мистецтв
  6. Кафедра історії Центральної та Східної Європи
  7. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
  8. Кафедра новітньої історії України
  9. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
  10. Кафедра української історії і етнополітики

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 7.
Іногородні аспіранти факультету проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація факультету

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 234-09-71
Факс: +38 (044) 239-32-12

E-mail: history_dpt.head@univ.net.ua
Web: history.univ.kiev.ua

Офіційна сторінка історичного факультету у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020