Історичний факультет

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

014.03 Середня освіта (Історія)
 • Середня освіта (Історія) (Д)
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
 • Музеєзнавство, пам’яткознавство (Д)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Архівістика та управління документацією (Д)
032 Історія та археологія
 • Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Сходознавство (Д)
 • Східноєвропейські історичні студії (Д)
 • Історія мистецтв (Д)
 • Археологія та преісторія (Д)
  * Д - денна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
 • Музеєзнавство, пам’яткознавство (Д)
032 Історія та археологія
 • Історія України (Д)
 • Американістика та європейські студії (Д)
 • Сходознавство (Д)
 • Східноєвропейські історичні студії (Д)
 • Історія мистецтв (Д)
 • Етнологія (Д)
 • Археологія (Д)
  * Д - денна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

032 Історія та археологія
 • Історія та археологія (Д/З)
 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

032 Історія та археологія (Д)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра археології та музеєзнавства
 2. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
 3. Кафедра давньої і нової історії України
 4. Кафедра етнології та краєзнавства
 5. Кафедра історії мистецтв
 6. Кафедра історії Центральної та Східної Європи
 7. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
 8. Кафедра новітньої історії України
 9. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
 10. Кафедра української історії і етнополітики

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 7.
Іногородні аспіранти факультету проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація факультету

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 234-09-71
Факс: +38 (044) 239-32-12

E-mail: history@knu.ua
Web: history.univ.kiev.ua

Офіційна сторінка історичного факультету у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023