Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

* спільно з Географічним факультетом.
  * Д - денна форма навчання
 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

* Д - денна форма навчання
 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

  1. Кафедра геоінформатики
  2. Кафедра геології нафти і газу
  3. Кафедра геології родовищ корисних копалин
  4. Кафедра геофізики
  5. Кафедра гідрогеології та інженерної геології
  6. Кафедра загальної та історичної геології
  7. Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Науково-дослідні підрозділи:

Інші підрозділи:

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 7.
Іногородні аспіранти інституту проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90,
Навчально-науковий інститут "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 521-33-38
Факс: +38 (044) 521-33-38

E-mail: geol_decanat@univ.kiev.ua
Web: geol.univ.kiev.ua

Офіційна сторінка ННІ "Інститут геології" у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021