Сертификаты об аккредитации (UA)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Направление (специальность):

Автоматизація та приладобудування

Архітектура та будівництво

Біологія

Виробництво та технології

Гуманітарні науки (Релігієзнавство, Історія та археологія, Філософія, Культурологія, Філологія)

Електроніка та телекомунікації

Журналістика

Інформатика та обчислювальна техніка

Інформаційні технології

Культура і мистецтво

Математика та статистика

Механічна інженерія

Міжнародні відносини

Освіта / Педагогіка

Право

Природничі науки (Екологія, Хімія, Науки про Землю, Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали)

Публічне управління та адміністрування

Соціальна робота

Соціальні та поведінкові науки (Економіка, Політологія, Психологія, Соціологія, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини)

Сфера обслуговування

Транспорт

Управління та адміністрування


Информационно-вычислительный центр университета

© Все права защищены 1995-2020