Які документи потрібні для вступу?

Для вступу на Підготовче відділення та для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування):

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра:

За наявності подаються копії і пред'являються оригінали таких документів:

Усі документи, видані в інших країнах, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні.

Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів.

Процедура легалізації та проставлення апостилю

Свідоцтво про народження, документи про освіту та медичний документ, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.).

Процедура підготовки пакету документів для проведення визнання освітнього рівня Документа з метою продовження навчання здійснюється Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку навчання його власника або протягом першого місяця навчання. У разі наявності – абітурієнт при поданні документів на навчання надає копію довідки про нострифікацію або копію довідки про подання на нострифікацію в МОН України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка забезпечує контроль за строками подання іноземцем документів на процедуру визнання.

Документи подаються до організаційного відділу - каб.88, 99 (вул. Васильківська 36).

Информационно-вычислительный центр университета

© Все права защищены 1995-2022