Центр комунікацій

Центр комунікацій Київського національного Університету імені Тараса Шевченка – структурний підрозділ Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, завдання якого - системне забезпечення стратегічних комунікацій та ефективне позиціонування Університету у внутрішньому і зовнішньому інформаційному просторі з метою формування спільної корпоративної ідентичності, позитивного іміджу, бренду й репутації Університету.

Центр комунікацій створений 18 червня 2015 року.

Основні напрями роботи Центру комунікацій:
- інформаційно-комунікативний;
- моніторингово-аналітичний.

Центр підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи (виховна робота) Шамраю В’ячеславу Вікторовичу

Консультант – доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Даниленко Сергій Іванович.

Директор – кандидат політичних наук, доцент Добржанська Олена Леонідівна.

Заступник директора з інформаційно-комунікативної роботи – кандидат політичних наук, доцент Панченко Жанна Олегівна.

Роботу на кожному напрямі забезпечують відповідні відділи Центру комунікацій:

- Відділ моніторингово-аналітичної роботи.
- Відділ інформаційно-комунікативної роботи, до складу якого входять:

Основні завдання Центру комунікацій:
- формування та впровадження єдиної комунікативної стратегії Університету, моніторинг та контроль за її дотриманням;
- дослідження іміджу та репутації Університету, розробка відповідних рекомендацій і пропозицій до загальної комунікативної стратегії Університету;
- забезпечення ефективних маркетингових комунікацій освітніх програм Університету;
- надання методичної, організаційно-практичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Університету у сфері комунікацій;
- зв’язки з засобами масової інформації;
- створення позитивного іміджу та репутації Університету шляхом поширення у традиційних ЗМІ та нових медіа інформації про діяльність та досягнення Університету у сфері освіти, науки та культури;
- створення ефективної системи внутрішніх комунікацій Університету – забезпечення роботи газети, офіційного сайту, сторінок Університету у соцмережах та інших каналів комунікації відповідно до сформованої комунікативної стратегії;
- зміцнення корпоративного бренду та репутації Університету;
- сприяння створенню загальноуніверситетської ідентичності та корпоративної культури.

Контактна інформація:

Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60, каб. 224,

тел.: 239-34-60,

електронна адреса: stratcom@univ.kiev.ua.

Facebook: www.facebook.com/stratcomknu

Информационно-вычислительный центр университета

© Все права защищены 1995-2017