Новини

 

Шановні студенти Університету!

08.11.2018

Cоціальна стипендія студентам університету нараховується та виплачується згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від  28.12.2016 року «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Терміни фінансування соціальних стипендій  встановлені в пп.8-11 вищевказаної Постанови, а саме:

  • Вищі навчальні заклади щомісяця до 5 числа подають до органів соціального захисту населення списки студентів, яким призначена соціальна стипендія;
  • Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам, інформація про яких пройшла звіряння з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-тереторіальних одиниць;
  • Мінсоцполітики після надходження заявок щодо потреби в коштах на виплату соціальної стипендії не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення;
  • Структурні підрозділи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунок органів соціального захисту населення;
  • Органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки відповідних вищих навчальних закладів;
  • Вищі навчальні заклади протягом двох робочих днів після надходження коштів на свої рахунки відкриті в органах Казначейства виплачують соціальну стипендію студентам.

Зважаючи на вищевикладене щомісячно до 05 числа університет подає до органу соціального захисту населення список студентів, яким призначена соціальна стипендія за відповідний місяць.

Орієнтовно терміни виплати соціальної стипендії  27-29 числа кожного місяця.

Термін виплати академічної стипендії студентам 13 числа кожного місяця.

 

З повагою,

головний бухгалтер  - Денисенко Валентина Петрівна

Тел. (044) 2393303

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019