Новини

 

Молоді вчені Інституту філології КНУ перемогли у конкурсі МОН

13.10.2017

 

У результаті конкурсного відбору, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1333 від 03. 10. 2017 про затвердження переліку проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, з поміж 123 найкращих було затверджено й науковий проект співробітників Інституту філології КНУ на тему «Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: діахронія та синхронія».

 

Науковий керівник проекту – к. філол., наук, доцент, докторант Інституту філології Ігор Корольов, відповідальний виконавець -  к. філол.. наук, доцент ІФ Людмила Домилівська. У підготовці проекту також взяли участь молоді науковці Інституту філології, зокрема к. філол. наук Наталія Руда та аспірант Марина Ярмолінська.

Науковий проект спрямований на з»ясування універсальних та специфічних рис у співвідношенні різних лінгвокультур. Головна мета проекту полягає в розробці теоретико-методологічної платформи для діахронічного та синхронічного аналізу архетипно-стереотипних констант мови і мовлення, що є визначальними складниками у формуванні (становленні та розвитку)  лінгвокультурної ідентичності етносів та репрезентовані у мовній і комунікативній свідомості їхніх представників.

 

 

Прес-центр 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018