Новини

 

Лiнґвiстичному навчальному музею КНУ - 25 років!

13.09.2017

У Головному навчальному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка працює унiкальний в Українi та, мабуть, i в свiтi Лiнґвiстичний навчальний музей музей мов i мовознавства. Його заснував професор Костянтин Тищенко, вiдомий фахiвець у галузi загального, романського i схiдного мовознавства. Цього року Лiнґвiстичному навчальному музею виповнилося 25 років.

Уже чверть століття професор Костянтин Тищенко знайомить  відвідувачів з експозиціями музею та проводить там лекції для студентів Університету.  Ректор КНУ Леонід Губерський привітав К. М. Тищенка з ювілеєм музею та вручив йому Відзнаку за заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Це відбулося 12 вересня під час однієї з таких лекції для студентів-філологів.

Ректор зазначив, що Костянтин Миколайович бiльш нiж 20 рокiв створював музей, експонати якого вiдображають знання про мови свiту й лiнґвiстику з її численними науковими звершеннями i здобутками, упорядкованi й систематизованi вченим на єдинiй метатеоретичнiй основi.  Кожний роздiл експозицiї музею самодостатнiй, дає змогу заглибитися в окрему галузь знань мовознавства. Леонід Губерський  підкреслив, що професор Костянтин Тищенко надзвичайно талановита, працьовита, скромна людина та зауважив, що студентам дуже пощастило мати такого блискучого вчителя. "Костянтин Миколайович в Університеті працює з 1963 року.  Одержавши диплом з відзнакою філолога-романіста, його направили на викладацьку роботу на кафедру романської філології. Вчився в аспірантурі у видатного вченого проф. А. О. Білецького. У 1992 році захистив докторську дисертацію і того ж року заснув концептуально новий підрозділ нашого Університету Лінгвістичний навчальний музей, який і досі очолює", сказав ректор.

Проректор з науков-педагогічної роботи(міжнародне співробітництво) Петро Бех пригадав численні іноземні делегації, які відвідували музей та з захопленням слухали Костянтина Миколайовича й розглядали експонати.

Варто зазначити, що в музеї представлені:

  • монографiї вiдомих мовознавцiв з дарчими написами музею,  колекцiя з 200 букварiв мовами свiту (зiбрану й подаровану музею доц. I. I. Магушинцем), пiдручниками, посiбниками, iншими книжками, написаними рiзнотипними мовами;
  • рiзноманiтнi системи письма, причому в такiй послiдовностi, що можна простежити його розвиток, зблизька подивитися на зразки всiх генетичних попередникiв сучасного лiтерного письма: iдеографiчнi системи Китаю та давньої Асирiї; силабiчне письмо Японiї, Кореї, Iндiї, Ефiопiї; консонантне письмо семiтських народiв (iврит, арабське, самаритянське, фiнiкiйське); алфавiтне письмо грекiв, вiрмен, грузин;
  • зразки вторинних видiв графiчного мовного вираження: стенографiї, телеграфної i морської азбуки, алфавiту Брайля для незрячих, жестової алфавiтної системи глухонiмих;
  • муляжi та макети об’єктiв, причетних до мовознавства: головного мозку з позначеними мовними дiлянками кори великих пiвкуль, клинописних табличок, архаїчних аналогiв письма;
  • предмети культури, що створюють країнознавчий фон при вивченнi мов.

Експозиції музею: таблиці, карти  графіки – це авторські експонати, що буквально заряджені конденсованим знанням.

Прес-центр

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018