Новини

 

Університет - учасник нової освітньої програми Erasmus+

01.03.2016
За результатами відбору конкурсних заявок у 2015 році за програмою Erasmus+ КА2: «Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE)» міжнародні консорціуми, до яких входить і наш університет, здобули перемогу у двох проектах.

Один із них це структурний проект № 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES (Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій). Термін виконання проекту - 2016-2017 роки.

Головною метою даного проекту є розробка інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти в Україні.

Європейський координатор проекту - Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща. Учасниками міжнародного консорціуму проекту стали такі провідні ВНЗ України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Бердянський державний педагогічний університет,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Хмельницький національний університет,
Національний гірничий університет,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
Сумський державний університет.
Учасниками проекту є Міністерство освіти і науки України та Студентська асоціація студентського самоврядування.
До підготовки проектної заявки та виконання проекту в університеті залучені представники Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій університету, науково-методичного центру організації навчального процесу та факультету кібернетики, з яких складається робоча група проекту: А. Гожик, В.Заславський, Л. Омельчук, О. Хруцька, О. Ямкова.

Даний проект є логічним продовження попередніх двох TEMPUS проектів INARM та ALIGN, спрямованих на реформування освітньої сфери в Україні.

Управління міжнародного науково-технічного
співробітництва та інноваційних технологій університету

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021