Новини

 

Онлайн-засідання Вченої ради: підсумки 05 квітня 2021 року

05.04.2021

Онлайн-засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка за участю в.о. ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів та членів найвищого колегіального органу Університету відбулося 05 квітня 2021 року.

 

Перевіривши наявність кворуму, Голова вченої ради Леонід Губерський відкрив засідання. Леонід Васильович привітав громаду Шевченкового університету з гідним завершенням виборчого процесу, поздоровив переможця виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Володимира Бугрова.

Також Леонід Губерський наголосив на важливості дотримання нових карантинних правил для міста Києва, які ввійшли в дію з 5 квітня 2021 року. «Ситуація ускладнюється, а тому ми маємо зробити все, щоб унеможливити поширення коронавірусної хвороби серед співробітників та студентів». Для цього адміністрацією Університету вжито необхідних заходів: забезпечено засобами особистого захисту – масками, санітайзерами; зменшено кількість персоналу, що працюватиме в корпусах; організовано довезення людей до робочих місць та отримання перепусток для проїзду в громадському транспорті від міської влади (Університет отримав від КМДА 500 перепусток); Університетська клініка готова для надання медичної допомоги. «На жаль, хвороба не відступила, та, на щастя, ми маємо досвід роботи в таких екстремальних обставинах. Тому діємо злагоджено та дотримуємося карантинних норм», – закликав Леонід Губерський.

Першим питанням засідання стало присвоєння вчених звань особам, які рекомендовані вченими радами факультетів/інститутів. За рішенням Вченої ради Університету присвоєно:

 • вчене звання професора кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Вікторії Геннадіївні Хоперії;
 • вчене звання професора кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Оксані Василівні Асадчих;
 • вчене звання професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Володимиру Сергійовичу Наконечному;
 • вчене звання доцента кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» Марії Петрівні Рудик;
 • вчене звання доцента кафедри фінансового забезпечення військ військового факультету фінансів і права Військового інституту Яні Геннадіївні Федотовій;
 • вчене звання доцента кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Інституту філології Світлані Юріївні Даниліній;
 • вчене звання доцента кафедри іноземних мов природничих факультетів Інституту філології Олені Володимирівні Луценко;
 • вчене звання доцента кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Вірі Анатоліївні Пономарьовій;
 • вчене звання доцента кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Вікторії Леонідівні Глибовець;
 • вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Олександру Стасісовичу Баужі;
 • вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 126 – інформаційні системи та технології Віталію Миколайовичу Лозі.

Другим питанням засідання було обрання на посади науково-педагогічних працівників КНУ імені Тараса Шевченка після проходження за конкурсом. За рішенням Вченої ради Університету обрано:

 • завідувачем кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Миколу Едуардовича Дзержинського;
 • завідувачем кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Василя Івановича Теремка;
 • завідувачем кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Віктора Юрійовича Константинова;
 • завідувачкою кафедри теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова Інституту філології Ірину Вікторівну Смущинську;
 • завідувачкою кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Наталю Станіславівну Ісаєву;
 • завідувачем кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Валерія Петровича Капелюшного;
 • завідувачем кафедри історії мистецтв історичного факультету Петра Миколайовича Котлярова;
 • завідувачем кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Олега Петровича Машевського;
 • завідувачем кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики Олександра Маратовича Іксанова;
 • завідувачем кафедри теоретичної кібернетики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Юрія Васильовича Крака;
 • завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики електроніки та комп’ютерних систем Юрія Володимировича Бойка;
 • завідувачем кафедри медичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Сергія Петровича Радченка;
 • завідувачем кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Василя Миколайовича Івченка;
 • завідувачем кафедри фізики металів фізичного факультету Василя Васильовича Курилюка;
 • завідувачкою кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету Ірину Ігорівну Маслікову;
 • завідувачем кафедри релігієзнавства філософського факультету Євгена Анатолійовича Харьковщенка.

Третім питанням Вчена рада Університету рекомендувала такі кандидатури на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук:

 • Людмилу Миколаївну Дешко, докторку юридичних наук, професорку, професорку кафедри конституційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка;
 • Наталію Юріївну Струтинську, докторку хімічних наук, старшу наукову співробітницю науково-дослідної лабораторії «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Про використання національної та університетської символіки в діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка доповідала директорка Центру комунікацій Олена Добржанська. Олена Леонідівна наголосила, що збереження та популяризація символьного капіталу української культури є одним із пріоритетних напрямів Університету як національного флагмана вищої освіти, відомого в усьому світі. Університетські символи як прояви корпоративної культури, що об’єднують університетську спільноту, потребують нормативного впорядкування та юридичного захисту. У цьому напрямі Університету потрібно вжити низку заходів, щоби запобігати несанкціонованому використанню університетської символіки задля експлуатації потужної репутації Університету в особистих чи комерційних цілях. Доповідь Олени Добжанської викликала жваве обговорення. Міркуваннями поділилися Олена Орлюк, директорка Інституту права; Володимир Шевченко, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту післядипломної освіти; Оксана Жилінська, проректорка з наукової роботи; Ірина Саленко, головна юристка; Олег Закусило, перший проректор; Ганна Толстанова, начальниця НДЧ; Людмила Остапченко, директорка ННЦ «Інститут біології та медицини». Результатом обговорення стало прийняття рішення про взяття ухвали «Використання національної та університетської символіки в діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка» за основу.

Із доповіддю про «Вимоги етичної компетентності та запобігання неетичної поведінки представників університетської спільноти» виступив голова Постійної комісії Вченої ради В’ячеслав Мордвінцев. Доповідь В’ячеслава Михайловича вирішено взяти до відома; обговорити її на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів/інститутів, педагогічних рад коледжів, в усіх структурних підрозділах Університету.

На засіданні Вченої ради затверджено:

 • Структуру Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Положення про кураторство Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Програми вступних іспитів з англійської, німецької, французької, іспанської мов при вступі на навчання за освітнім ступенем магістра;
 • Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України молодих учених.

Вченою радою також заслухано доповіді проректорки з наукової роботи Оксани Жилінської щодо результатів державної атестації за науковими напрямами та першого проректора Олега Закусили про нагородження Відзнакою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Так, відзнакою Вченої ради удостоєні:

 • Олександр Іванович Черняк, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
 • Іван Петрович Бондаренко, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії.

На завершення засідання члени Вченої ради заслухали інформацію керівника Університетської клініки Віктора Черняка щодо вакцинації співробітників Університету. Віктор Анатолійович нагадав, що вакцинація працівників Університету буде відбуватися відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України № 213 від 09.02.2021 року. Обов’язковою умовою для щеплення є декларація, укладена з сімейним лікарем.

Рішення позачергового засідання буде оприлюднено на сайті Вченої ради Університету відповідно до встановленого порядку.

 

Центр комунікацій 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021